Feeds:
Posts
Comments

Hello world!

Hello World! We are Group 8 of H1-G, Xavier School! We, Jarrell Lim, Ramon Javier Lim Ang, Donald Dy, Miguel Legarda, Wilrich Lim and Angelo Yang promise to let you have more knowledge about Ibong Adarna. We have some “pages” for the summaries of each chapter. Not just summaries actually,  but also guide questions and important stanza per chapter. We have links as well. So please look around our sites. Enjoy our site! 🙂

Hello World! Kami ang Group 8 galing sa H1-G, Xavier School. Pinapangako namin (Jarrell, Javi, Donald, Miguel, Wilrich at Angelo) na marami kayo matutunan sa Ibong Adarna kapag binasa niyo ang mga nilagay namin sa “pages” section. Sa “pages” section ng site ay ang mga buod ng mga kabanata. Hindi lang mga buod ang nilagay namin, pati na ang mga gabay na tanong at importanteng saknong sa bawat kabanata. Naglagay rin kami ng mga “link” para pwede kayong matuto sa ibang mga websites. Sana maging maligaya sa pagtingin ng aming site! 🙂

Advertisements